Detský folklórny súbor

 

Pôsobí v obci Hvozdnica. Detský folklórny súbor Javorníček vznikol v roku 1996 z detí účinkujúcich vo folklórnej skupine Štiavnik. Jeho zakladateľmi boli členka FSk Eva Červencová a od roku 1999 sú veducimi DFS Anna a Juraj Jakubíkovci. Od roku 2008 ich nacvičovala Anna Jakubikova ml. Súbor sa zaoberá spracúvaním autentického piesňového, hudobného, tanečného a zvykoslovného materiálu štiavnickej doliny. Od roku 2016 funguje iba príležitostne.Detský folklórny súbor Javorníček mal doteraz spracované tieto scénické pásma:

- Drapulienky,

- Janko, Janko ty si zbojník

- Pastíria,

- Husiarky pri Váhu,

- Nastala nám dnes koleda,

- Fašiangové obrázky,

- Koziarky
   Programing: © Stanislav Komanec
Design: © Peter Hesko
www.javornicek.sk
XHTML Valid, CSS Valid
Obecný úrad Hvozdnica