Detský folklórny súbor


Pôsobí v obci Hvozdnica. Detský folklórny súbor Javorníček vznikol v roku 1996 z detí účinkujúcich vo folklórnej skupine Štiavnik. Jeho zakladateľmi boli členka FSk Eva Červencová a od roku 1999 sú veducimi DFS Anna a Juraj Jakubíkovci. Od roku 2008 ich nacvičovala Anna Jakubikova ml. Súbor sa zaoberá spracúvaním autentického piesňového, hudobného, tanečného a zvykoslovného materiálu štiavnickej doliny. Od roku 2016 funguje iba príležitostne.


Detský folklórny súbor Javorníček mal doteraz spracované tieto scénické pásma:

  • Drapulienky,
  • Janko, Janko ty si zbojník
  • Pastíria,
  • Husiarky pri Váhu,
  • Nastala nám dnes koleda,
  • Fašiangové obrázky,
  • Koziarky