Ľudová hudba Javorníček 

V súčastnosti ľudovú hudbu Javorníček tvoria Juraj a Martin Jakubíkovci z Hvozdnice, Peter Šípek z Považskej Bystrice a Anton Vároš zo Štiavnika. Vznikla postupne pri ľudovej hudbe FSk zo Štiavnika približne od roku 2000. Do roku 2013 ju tvorili bratia Jakubíkovci z Hvozdnice a bratia Fupšovci zo Štiavnika.
Sú pokračovateľmi pôvodnej ľudovej hudby zo Štiavnika, ktorej počiatky siahajú do polovice 19. stor. To čo vedia, sa naučili najmä od starých muzikantov. Vďaka za zachovanie tradičnej štiavnickej muziky patrí hlavne pôvodnému muzikantovi Mikolášovi Hrabošovi (1902 – 1982), zakladateľovi FSk Štiavnik Ottovi Jakubíkovi(1926 – 2008) a súčastnému vedúcemu FSk Javorníček Jurajovi Jakubíkovi st. (1960)
Hrávame na rôznych podujatiach, festivaloch, svadbách a rodinných oslavách. Medzi najväčšie naše úspechy patrí titul laureát na celoštátnej súťažnej prehliadke hudobného folklóru dospelých nositelia tradícií - Vidiečanova Habovka 2010. Prebojovali sme sa do semifinálového kola televíznej šou Zem spieva v roku 2017 a v tom istom roku sme účinkovali v programe na Godzone tour 2017. V roku 2018 spolu s ĽH Muzička sme účinkovali na festivale Pohoda. V roku 2020 vidali CD - Muziky z Javorníkov. Do roku 2022 tvorili základnú zostavu:

  • predník / 1.husle- Juraj Jakubík ml.
  • 2.husle - Martin Jakubík
  • kontra(viola) – Anton Vároš
  • basa – Peter Šípek


V súčastnosti fungujú pod názvom ĽH Javorníček a kamaráti

Základnú zostavú tvoria:

  • predník / 1. husle (heligónka, koncovka, 6 dierková píšťalka) - Juraj Jakubík
  • 2. husle (1. husle, kontra, koncovka, basa) - Martin Jakubík
  • husľová kontra (violová kontra, akordeón, heligónka) - Damián Gloser
  • basa (malý a veľký cimbal) - Dávid Gloser
    a ďalší kamaráti

Aktuálne informácie nájdete na našom fanpage.